Öppen spelverksamhet på ungdomsgårdarna

All spelutrustning står till ditt förfogande avgiftsfritt under ungdomsgårdarnas öppettider. Det enda kravet är att du har ett avgiftsfritt och giltigt medlemskort till ungdomstjänsterna.

I Helsingfors ordnas öppen PC-spelverksamhet för 9–17-åringar på sex olika ungdomsgårdar. Inom spelverksamheten får du spela med kraftiga speldatorer, konsoler samt med mer traditionella bräd- och kortspel. Spelverksamheten är verksamhet som är öppen för alla, där du kan spela med både andra unga och kompetenta ledare. All vår verksamhet är icke-diskriminerande. I vår verksamhet följer vi de rekommenderade åldersgränserna.

Det finns öppen spelverksamhet också i biblioteken.

Spelande är en social aktivitet. I små bibliotek kan det ibland vara omöjligt att dela in lokalerna, så tiden måste delas mellan högljudd och tyst verksamhet. I större bibliotek finns många lokaler där spelare och spelgrupper kan samlas. Det lönar sig också att kontrollera bibliotekens grupp- och möteslokaler om du behöver ett spelrum för er grupp. Närmare information om lokalerna finns på de enskilda bibliotekens egna webbplatser. Under spelveckan som ordnas i mitten av november kommer hundratals olika spelevenemang att ordnas i bibliotek runtom Finland.

Pelin paikka LIVE

”Pelin paikka” (Spelets plats) är spelinnehåll producerat av biblioteket. Videorna behandlar allt som har att göra med spel och spelande.

Pelin paikka YouTube
Pelin paikka Facebook

Ärligt talat