Viestinnän avustaja Malmin seurakuntaan

Haku päättyy
26.02.2023
Malmin seurakunta
Veljestentie 6, 00730, Helsinki

Malmin seurakunta hakee nuoria viestinnän avustajan tehtäviin 3.-16.7.2023.

Työ pitää sisällään muun muassa viestinnän suunnittelua, uutisten ja somepäivitysten tekemistä sekä valokuvaamista. Osa työstä sijoittuu nuorisotyön viestintään ja osa koko seurakunnan viestintään.

Työhön valitaan kolme nuorta ja he työskentelevät pääosin yhdessä. Työ pitää sisällään liikkumista Koillis-Helsingin alueella ja nämä matkat on mahdollista tehdä seurakunnan matkakortilla. Päivittäinen työaika on kuusi tuntia ja työtä on viitenä päivänä viikossa.

Viestinnän avustajan tehtäviin hakevalta toivotaan kiinnostusta viestinnän tehtäviä kohtaan, ryhmätyöskentelytaitoja, omatoimisuutta sekä avointa ja reipasta mieltä.

Palkka on 491,15 €. Verokortti ja Helsingin kaupungin kesäseteli tarvitaan palkanmaksua varten.

Malmin seurakunta on yksi Suomen evankelisluterilaisen kirkon suurimmista seurakunnista. Seurakunnan arvoja ovat suvaitsevaisuus, avoimuus, vastuullisuus ja pyhän kunnioitus. Työhön valittavilta ei edellytetä evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyttä. Tärkeää on kuitenkin positiivinen ja avoin asenne kirkkoa kohtaan.