Käsittelyssä

KÄSITELLÄÄN PALAUTTEENA Peruskoulujen sateenkaaripajatoimintaan puolueettomia asiantuntijoita

Saapunut 27.1.2023
Asia käsitellään palautteena, koska asiakirjassa on mainittava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Asia on lähetetty nimettömänä ilman yhteystietoja.
 
Miksi peruskouluihin suunniteltuun sateenkaaripajatoimintaan ei ole pyydetty oikeita, puolueettomia asiantuntijoita, esim. biologeja ja psykiatreja? Voisivat kertoa binäärisen sukupuolen biologisesta määräytymisestä ja sukupuoli-identiteetin muodostumiseen liittyvistä mielenterveysongelmista ja niiden hoidosta. Ei tällaista kasvatusta voi antaa ideologiselle järjestölle kuten Setalle!
Jos jostakin syystä on nähty välttämättömäksi saada järjestö mukaan, niin onko sateenkaaripajatoiminta kilpailutettu? Tai onko mukaan pyydetty myös toisenlaista näkemystä edustava ideologinen järjestö?
Miksi yritetään julkisuudessa väittää (Hs 25.1.2023), että ideologinen pajatoiminta olisi pakollista kaikille oppilaille, kun näin ei voi lain mukaan olla?